Yasal Uyarı

/Local/localmaster/Menu/cliffs_524x224.jpg

GİZLİLİK VE YASAL UYARI

Bu, ASSA ABLOY grubunun (“ASSA ABLOY”) web sitesine ilişkin genel gizlilik ve yasal uyarı bildirimidir. Bu web sitesinde, ASSA ABLOY çevrimiçi bilgiler sağlamaktadır. Bu siteye erişerek ve onu kullanarak, bu Gizlilik ve Yasal Uyarı bildiriminde aşağıda belirtilen şartlar ve koşullara yasal olarak tabi olmayı ve uyum göstermeyi kabul etmektesiniz.

Gizlilik ve yasal bildirim dahil olmak kaydıyla, bu sitenin herhangi bir husus veya özelliğini herhangi bir zamanda değiştirme veya sona erdirme hakkını saklı tutarız. Bu değişiklikler, bu sitenin değiştirilen husus veya özelliği ya da değiştirilen gizlilik ve yasal uyarı bildirimi yayınlandığı anda yürürlüğe girecektir.

Yasal Uyarı

TELİF HAKKI, TİCARİ MARKALAR VE KULLANIM KOŞULLARI

Bu sitenin; metin, grafik ve görüntü, ticari markalar, markalar, logolar ve yazılımlar dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla içeriği (“İçerik”), Fikri Mülkiyet Hakları Yasası ile korunmaktadır. İçeriğe ait mülkiyet hakkı size veya bu sitenin diğer herhangi bir kullanıcısına geçmez ve site, ASSA ABLOY'a veya bu sitede sağlanan malzemelere ilişkin mülkiyet hakkını elinde tutan bir üçüncü tarafa ait kalacaktır.

ASSA ABLOY, şirketin işlerinin ve bu sitede belirtilen şirket ürün ve hizmetleri için kullanılan ve Fikri Mülkiyet Hakları Yasası ile korunan isimlerin sahibidir. Tüm ticari markalar ilgili sahiplerine aittir.

Sadece kişisel, ticari olmayan kullanımınız için olmak kaydıyla, içeriği görüntüleme, e-posta ile gönderme, indirme (yükleme) veya kopyalarını yazdırma yetkiniz bulunmaktadır. İçeriğin yetkilendirilmemiş kullanımı telif haklarını, ticari marka yasalarını ve diğer yasaları ihlal edebilir. İçeriği e-posta ile her gönderiminizde, her yüklemenizde veya kopyalarını her yazdırmanızda, sayfanın alt kısmındaki tüm telif hakları bildirimleri dahil olmak kaydıyla, İçerik'te ihtiva edilen tüm telif haklarını veya diğer bildirimleri de belirtmelisiniz.

İçerik, ASSA ABLOY'un yazılı ön izni olmadan yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, bir geri alma sisteminde saklanamaz, herhangi bir doğal dile veya bilgisayar diline çevrilemez, herhangi bir biçimde ve herhangi bir vasıtayla (elektronik, mekanik, fotoğrafik, kayıtlı veya başka şekilde) yeniden aktarılamaz, satılamaz veya dağıtılamaz. İçeriği satamaz, değiştiremez, kamusal veya ticari herhangi bir amaç doğrultusunda çoğaltamaz, sergileyemez, aleni olarak ifa edemez, dağıtamaz veya başka şekilde kullanamazsınız. Bu siteyi ve herhangi bir içeriğini “şekillendiremez” ve sitenin herhangi bir kısmını bir sunucuya kopyalayamazsınız. Ayrıca herhangi bir ASSA ABLOY adını, logosunu veya ticari markasını ASSA ABLOY’un yazılı ön onayı olmadan hiçbir şekilde sergileyemez veya kullanamazsınız.

İçeriğin başka herhangi bir web sitesinde veya ağa bağlı herhangi bir bilgisayar ortamında herhangi bir amaçla kullanımı, web sitenizden bu siteye kullanım koşullarına tabi olarak HTML köprüsü verebilseniz bile, açıkça yasaklanmıştır. Bu belge ile size, bu siteye bağlantı kurmak için münhasır olmayan, sınırlı ve geri alınabilir izin verilmektedir. Bu siteye, reklamla ilişkili veya herhangi bir organizasyon, ürün veya hizmetin desteği görünümünde olacak şekilde herhangi bir köprü bağlantısı sunamazsınız. Makul olarak müstehcen, onur kırıcı, taciz edici, ağır biçimde saldırgan veya kötü niyetli görülebilecek herhangi bir web sitesinde, bu siteye köprü bağlantısı yerleştiremezsiniz. ASSA ABLOY, genel anlamda bu izni hükümsüz kılma hakkını veya belirli bağlantıları dilediğiniz an kullanma hakkınızı saklı tutar. ASSA ABLOY bu izni hükümsüz kıldığı takdirde, bu siteye olan tüm bağlantılarınızı derhal kaldırmayı ve devre dışı bırakmayı kabul etmektesiniz.

İçeriği, bu kullanım şartları ve koşullarında açıkça izin verilmeyen bir şekilde kullanmanız halinde telif hakları, ticari marka ve diğer yasaları ihlal ediyor olabilirsiniz. Bu tür bir durumda ASSA ABLOY bu siteyi kullanma izninizi otomatik olarak geri çekecek ve sizden, İçeriğin herhangi bir kısmı ile oluşturduğunuz tüm kopyaları derhal imha etmenizi isteme yetkisine sahip olacaktır. Bu şartlar ve koşullarda açıkça belirtilmeyen tüm haklar saklıdır.

FERAGATNAME

ASSA ABLOY, BU SİTENİN KULLANIMI İLE, VEYA BU SİTEYE VEYA SİTE TARAFINDAN SAĞLANAN VEYA KAPSANAN İÇERİĞE DAYANILARAK ELDE EDİLEN SONUÇLARA İLİŞKİN HERHANGİ BİR BEYANDA BULUNMAZ. BU NEDENLE, SİTENİN KULLANIMI SİZİN KENDİ RİSKİNİZ ALTINDADIR.

ASSA ABLOY BU SİTEYİ VE ONUN İÇERİK VE HİZMETLERİNİ, AÇIK, ÖRTÜLÜ VEYA YASALARDAN DOĞAN HERHANGİ BİR TÜRDE HERHANGİ BİR GARANTİ OLMADAN “OLDUĞU GİBİ” SUNAR. ASSA ABLOY, BU BELGE İLE, TÜM ZIMNİ MÜLKİYET HAKKI, TİCARİ ELVERİŞLİLİK, ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN HAKLARINI İHLAL ETMEME VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK YÜKÜMLÜLÜKLERİ DAHİL OLMAK ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA AÇIK VEYA ÖRTÜLÜ, YASAL VEYA BAŞKA ŞEKİLDEKİ TÜM GARANTİLERİ, YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE AÇIKÇA VE ÖZEL OLARAK REDDEDER. ASSA ABLOY, BU SİTENİN DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI KULLANIMI İLE SAĞLANAN İÇERİK, HİZMET, YAZILIM, METİN, GRAFİK, BAĞLANTI VEYA İLETİLERİN DOĞRULUĞU, GÜVENİLİRLİĞİ, EKSİKSİZLİĞİ, SÜREKLİLİĞİ VEYA ZAMANLAMASINA İLİŞKİN HERHANGİ BİR BEYANDA VEYA GARANTİ BİLDİRİMİNDE BULUNMAZ. BU SİTEDEN ELDE EDEBİLECEĞİNİZ HERHANGİ BİR İÇERİĞİN BİLGİSAYAR VİRÜSÜNDEN VEYA DİĞER TÜM POTANSİYEL TAHRİP EDİCİ BİLGİSAYAR KODLARINDAN ARINDIRILMIŞ OLMASINI SAĞLAMAK İÇİN GEREKLİ TÜM TEDBİRLERİ ALMAK, SİZİN SORUMLULUĞUNUZDADIR.

ASSA ABLOY veya ASSA ABLOY'la bağlantılı herhangi bir kişi veya şirket, bu siteyi veya site tarafından verilen veya sitede görülen herhangi bir içerik, hizmet veya malzemeleri herhangi bir şekilde kullanmanız veya kullanma yetersizliğiniz sonucu meydana gelecek hasarlardan yükümlü olmayacaktır (“bu koruma”). Bu koruma; garanti, sözleşme, tazminat yükümlülüğü, kusursuz sorumluluk veya diğer tüm yasal teorilere dayalı tüm hak taleplerini, ASSA ABLOY'a bu hasar olasılığına ilişkin bilgi verilip verilmediğini dikkate almadan içerir. Bu koruma; doğrudan, dolaylı, özel, tesadüfi, sonuç, uyarı ve ceza niteliğindeki hasarlar, yaralanmalar veya kanuna aykırı ölüm, kâr kayıpları ve veri kaybı veya iş durmasından kaynaklanan hasarlar dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, tüm kayıpları kapsar.

DİĞER SİTELERE BAĞLANTILAR; REKLAMLAR

Bu site, üçüncü taraf web sitelerine köprü bağlantıları içerebilir. Bu bağlantılar sadece size yardımcı olmak amacıyla verilmiştir ve ASSA ABLOY'un söz konusu üçüncü taraf web sitelerinde yer alan veya sağlanan içeriği onaylaması şeklinde algılanmamalıdır. Bu site, bağlantılı üçüncü taraf web sitelerinin içeriğinden sorumlu değildir; üçüncü taraf web sitelerinde yer alan hiçbir materyali gözden geçirmiyor, kontrol etmiyor veya izlemiyoruz ve bu üçüncü taraf web sitelerinde yer alan materyalin içerik, doğruluk veya meşruluğuna ilişkin herhangi bir beyanda bulunmuyoruz.

Bu siteden, bağlantılı üçüncü taraf web sitelerine erişiminize ilişkin risk, tarafınıza aittir. Üçüncü taraf web sitelerini kullanımınız, bu web sitelerinin ilgili Gizlilik Politikaları dahil olmak kaydıyla, üçüncü taraf web sitelerinin ilgili Kullanım Şartları ve Koşulları'na tabidir.

Bu sitenin üçüncü taraf reklamlarını içermesi durumunda, söz konusu reklamlarda diğer web sitelerine köprü bağlantıları yer alabilir. Aksi özel olarak belirtilmediği sürece, bu site, sitede yer alan herhangi bir reklamda içerilen, bağlantı kurulan veya reklam yoluyla verilen herhangi bir ürünü onaylamaz veya içeriği, doğruluğu veya meşruluğuna ilişkin herhangi bir beyanda bulunmaz.

GİZLİLİK POLİTİKASI

ASSA ABLOY, kişisel verilerinizin gizliliğini korumaya kararlıdır. Bu Gizlilik Politikası, ASSA ABLOY'un bu web sitesiyle bağlantılı olarak sizden alınan kişisel bilgileri ne şekilde kullandığı ve yönettiğini ve kişisel bilgilerinizin işlenmesine ilişkin sorularınız için bizimle ne şekilde irtibata geçmeniz gerektiğini açıklar.

ASSA ABLOY, size bilgi göndermemiz için verdiğiniz kişisel bilgileri (örn. adınız, adresiniz, e-posta adresiniz ve telefon numaranız) toplar ve depolar. ASSA ABLOY, talebinizi bu bilgiler sayesinde yerine getirebilmektedir.

ASSA ABLOY ayrıca, verdiğiniz kişisel bilgileri (a) (varsa) hesap sahibi bilgilerinizin bir parçası olarak ve/veya (b) (bu özelliklerin bulunduğu) web sitemizdeki ürünlerimizi satın almanıza veya bunlar hakkındaki sorularınıza ilişkin olarak da toplar ve depolar. Söz konusu bilgiler, irtibat ve teslimat bilgilerini ve ürünlere ait ödemelerinizle ilgili mali bilgileri içerebilir.

Yukarıda belirtilen kullanımlara ek olarak, kişisel bilgilerinizi bu web sitesini yönetmek ve geliştirmek, kurum içi kayıtlarımız, istatistiksel analizler ve (geçerli olduğunda) ürün siparişlerinizi yerine getirmek ve/veya sizinle satış/satın alma ile bağlantılı iletişim kurmak için ve müşteri destek prosedürlerimizin bir parçası olarak da kullanabiliriz.

Bu amaçlar doğrultusunda, kişisel bilgiler ASSA ABLOY'un dünya genelinde (Avrupa Ekonomik Alanı dışında da yer alabilen) çeşitli ülkelerde bulunan grup şirketlerine aktarılabilir. 

Toplanan veya depolanan kişisel veriler, üçüncü taraflara açıklayabileceğimiz aşağıdaki durumlar haricinde, sadece ASSA ABLOY grubu şirketleri içinde kullanılacaktır:

yasalar bunu yapmamızı gerekli kıldığında;
ürünlerimizi satın alan veya satın alması muhtemel bir alıcıya; ve/veya
ASSA ABLOY’un atadığı ve bu web sitesiyle ve olanaklarıyla bağlantılı hizmetler sunan hizmet sağlayıcılarına (ancak sadece bu hizmetleri sağlamaları için gereken ölçüde: örneğin, ödeme kartı hizmetleri tedarikçimizin ödemelerinizi bu web sitesi üzerinden işleme koyması, teslimat hizmeti tedarikçi(ler)inin satın aldığınız ürünleri teslim edebilmesi ve BT hizmet tedarikçi(ler)inin web sitesini muhafaza etmesi, geliştirmesi ve desteklemesi için).
ASSA ABLOY söz konusu üçüncü taraflara veya diğer ülkelere aktarılan tüm kişisel bilgilerin yürürlükteki veri koruma yasalarına göre korunması için gerekli tüm tedbirleri alacaktır.

Sizinle ilgili tüm bilgilerin değiştirilmesini veya silinmesini dilediğiniz an talep edebilirsiniz. Ayrıca, kayıtlarımızda tutulan kişisel verilerinizin bir kopyasını her yıl ücretsiz alma hakkınız da bulunmaktadır. ASSA ABLOY kişisel verilerinizi işlemekle sorumludur ve bu bilgilere ilişkin tüm değişiklik, silme veya kopya alma talepleriniz ASSA ABLOY AB, P.O. Box 70340, SE-107 23 Stockholm, İsveç adresine “Att: The ASSA ABLOY Group Personal Data Responsible” başlığı ile gönderilmelidir.

ÇEREZLER

“Çerez”, bilgiler içeren ve bilgisayarınızda depolanan küçük bir metin dosyasıdır. Çerezler, web sayfasının kullanımını kolaylaştırmak üzere, sadece teknik amaçlar doğrultusunda kullanılırlar. Bir çerez türü, bir dosyayı bilgisayarınıza kalıcı olarak kaydeder. Böylece, bir web sayfası kullanıcının tercih ve ilgi alanlarına göre kişiselleştirilebilir. Önde gelen diğer bir çerez türü ise "oturum çerezi" olarak adlandırılır. Siz web sayfasını ziyaret ederken, oturum çerezleri bilgilere ulaşmak için bilgisayarınızla sunucu arasında geçiş yapar. Oturum çerezleri web tarayıcınızı kapattığınızda ortadan kaybolurlar. Çerezler hakkında genel bilgi için lütfen www.allaboutcookies.org adresini ziyaret edin.

ASSA ABLOY'un bu web sitesinde özellikle kullandığı çerezler (çerezin depolanma süresi, çerez adından sonra parantez içinde belirtilmektedir):

  • .ASPXROLES (oturum) – Oturum açan kullanıcıların görev adlarını depolamak için kullanılan çerezdir. Oturum açan kullanıcının hangi göreve ait olduğunu öğrenmek amacıyla kullanılır. Sadece şifre korumalı bir alana sahip web sitelerinde kullanılmaktadır.
  • .ASPXAUTH (oturum) – Oturum açıldıktan sonra, bir kullanıcının kimlik doğrulamasını gerçekleştirmekte kullanılır. Sadece şifre korumalı bir alana sahip web sitelerinde kullanılmaktadır.
  • .LoginC (oturum) – Oturum açan kullanıcıyı belirlemek için kullanılır. Hangi kullanıcının oturum açtığını öğrenmek için kullanılır. Sadece şifre korumalı bir alana sahip web sitelerinde kullanılmaktadır.
  • backgroundImageIndex (oturum) - Slayt gösterisindeki başlangıç görüntüsünü ayarlamak üzere, referans başlangıç sayfası için kullanılır.
  • ASP.NET_SessionId (oturum) – ASP.NET bu çerezi belirli bir oturuma ait talepleri tespit etmekte kullanır. Bu çerez, kullanıcıları hatırlamayı ve birbirlerinden ayırabilmeyi mümkün kılar. Sadece şifre korumalı bir alana sahip web sitelerinde kullanılmaktadır.

Ek olarak, bu web sitesinde, belirli üçüncü tarafların üçüncü taraf çerezlerini oluşturmasına ve bunlara erişmesine de olanak tanırız. Bunlar aşağıda verilmektedir:

Google Analytics

Aşağıdaki çerezler, web istatistik aracımız Google Analytics tarafından, web sitesine yapılan ziyaretler ve ilgili ziyaretçilere ilişkin bilgilerin günlük kaydının tutulması için yerleştirilir. İstatistikler, web sitesinin kullanıcı deneyimini iyileştirmek amacıyla kullanılmaktadır:

_utma (2 yıl)
_utmz (6 ay)
_utmc (oturum)
_utmb (30 dakika)
_utmt (10 dakika)

Sosyal medya widget'leri

Web sitesi, kullanıcılara web sitemizdeki içeriklerle çeşitli sosyal platformlarda (Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, vb.) işlem yapma olanağı tanımak için sosyal medya widget'leri kullanabilir. Hangi bilgilerin ne şekilde toplandığı ve üçüncü tarafların hangi çerezleri yerleştirdiği hakkında bilgi sahibi olmak için, lütfen ilgili sosyal platformun gizlilik politikasına başvurun.

Çerezleri kabul etmek istemiyorsanız, web tarayıcınızı, çerezlerin saklanmasını otomatik olarak reddedecek veya bir web sitesinin her çerez yerleştirme işleminde sizden ön onay istemesini sağlayacak şekilde ayarlayın. Önceden yerleştirilmiş çerezleri web tarayıcısı üzerinden silmeniz de mümkündür. Ayrıntılı bilgi için, lütfen web tarayıcınızın yardım sayfalarına başvurun. Ancak, bu web sitesinin bazı alanlarının veya özelliklerinin çerezlere dayandığını ve çerezleri silmeniz veya devre dışı bırakmanız halinde gereken şekilde çalışamayabileceğini unutmayın.

Web sitesi tarafından kullanılan çerezler hakkında ayrıntılı bilgi için, bizimle cookies@assaabloy.com adresi üzerinden iletişime geçin.