Zapojit se do programu Mul-T-Partners

/global/scaled/1499x654x0x0x1000x435/Other-multlockCOM-Pics-Locksmiths Area-UK-Tips-Mul-T-Partners.jpg

Partnerský program poskytuje zdroje, které jednotlivec nebo firma potřebují k tomu, aby skutečně uspěli na současném trhu. Mul-Partnerský program Mul-T-Lock je již v pilotním provozu v Kanadě a v USA a plánuje se jeho rozšíření na izraelský, španělský, čínský a britský trh. Mezi některé důležité výhody patří:

-       Propagace značky a marketinková podpora

-       Podpora produktů a prodeje

-       Certifikace kvality a informace o normách

- Marketinkové materiály