Průvodce zámečníka digitální transformací

S tím, jak se technologie rychlostí blesku vyvíjejí, musí se vyvíjet maloobchodní provozovny a musí přizpůsobovat i své obchodní praktiky, aby vyhověly požadavkům měnícího se světa. Díky stále novým koncepcím, zařízením a možnostem se rozšiřují jak očekávání vašich zákazníků, tak aplikace domácích, kancelářských a mobilních bezpečnostních systémů a tradiční zámečník, který je svázán svými obvyklými metodami, začíná rychle zaostávat. V dalším textu najdete způsoby, jak se odvětví zámečnictví a řízení přístupu mění, i rady, jak s těmito změnami udržet krok.

Technologické inovace

V minulých letech práce zámečníka spočívala obecně ve výrobě náhradních klíčů a v opravách. Ale vzhledem k tomu, kolik forem zabezpečení bez klíče dnes na trhu existuje, musí zámečníci neustále aktualizovat své dovednosti, aby si udrželi svou užitečnost.

Před změnami neutíkejte, využijte je. Technologie nyní umožňují zámečníkům automatizovat proces registrace, objednávání i platby a zlepšit tak výkonnost firmy, získat více zpětné vazby a na základě toho pak zlepšit spokojenost zákazníků. Aby zůstali ve hře, musí dnes profesionálové rozvíjet své počítačové dovednosti spolu se zařízeními na elektronické kódování klíčů, aby mohli poskytovat lepší služby široké veřejnosti.

Chování zákazníka a poptávka

Navíc musí dnes zámečníci přijmout a pochopit nákupní chování spotřebitelů a proces, kterým zákazníci procházejí od fáze počáteční zvědavosti na výrobek přes fázi průzkumu a srovnávání až nakonec k samotnému nákupu. S rostoucími technologickými možnostmi v kombinaci s touhou po snadném používání kupující hledají bezproblémové, komplexní a dostupné řešení - zkrátka něco elektronického. Zákazníci požadují nekonečné on-line možnosti pro zkoumání a nákup nových výrobků a služeb, které jsou k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, takže musíte zajistit, aby vaše nabídka této poptávce odpovídala.

Vnější faktory životního prostředí

A konečně vnější faktory životního prostředí, jako jsou výrobní materiály, emise plynů a bezpečnostní předpisy, ovlivňují posun směrem k digitalizaci v odvětví zabezpečení. Udržitelnost je důležitou koncepcí, která zahrnuje různé metody zachování přírodních zdrojů a snižování uhlíkové stopy, kterou společnost a výrobek mají na životní prostředí. Tyto faktory je třeba poznat a zvážit při přechodu na průmysl více založený na technologiích.

Co můžete udělat: Program digitálního partnerství, který pracuje pro vás

Svět se rychle mění na vesmír řízený technologiemi a inteligentní zámečníci si uvědomují nutnost připojit se k digitální transformaci. Naštěstí, stejně jako roste poptávka díky technologickému pokroku, tak i řešení jsou snadněji dostupná a přístupná prostřednictvím digitálních nástrojů a médií. Zámečníci rychle chápou, že nemohou zůstat ve tmě bez svíčky, která by jim ukázala směr.

Z tohoto důvodu přední hráči v našem odvětví podnikají kroky, aby:

-       Vzdělávali své zámečníky

-       Poskytovali jim nástroje, které potřebují, aby přežili a prospívali v novém digitálním světě, jako je Facebook pro firmy, stránky prodejců, Google Analytics a další

-       Vysvětlili a objasnili taktiky digitálního marketinku, které mohou přispět k rozvoji jejich podnikání

 

Zde je 6 způsobů, jak si dnešní zámečníci můžou zachovat náskok:

Tip #1: Poznat trh 

Tip #2: Poznat, jak může digitální marketink přispět k rozvoji podnikání

Tip #3: Zapojit se do programu Mul-T-Partners

Tip #4: Využít nástroje pro digitální marketink

Tip #5: Být on-line a i na mobilech

Tip #6: Přizpůsobit digitální produkty pro vytvoření plynulé a konzistentní komunikace s vašimi příznivci

 

V naší digitální společnosti nemají zámečníci jinou možnost než přijmout technologický boom s otevřenou náručí. Inteligentní prodejce prodává výrobky pro digitální zabezpečení, které dnes lidé hledají, a využívá digitální svět k vytváření lepších, chytřejších a snazších zážitků pro své zákazníky. . Click here to find out more on how to make this happen.