Série NE

/Other/multlockCOM/Pics/NE_Series.jpg

Série NE

Visací zámky NE nabízejí vysokou efektivitu a vysokou úroveň zabezpečení při zachování výkonnosti a provozuschopnosti, jak jsou charakteristické pro visací zámky Mul-T-Lock®.

Visací zámek je navržen tak, aby poskytoval vysoké zabezpečení a ochranu proti násilnému překonání. Toho lze dosáhnout, když je zvolen správný visací zámek. Pokud jde o visací zámky, velikost nemusí nutně odpovídat pevnosti. Překonání velkého zámku vyrobeného z nekvalitních materiálů je mnohem snazší než překonání malého zámku s vysokou úrovní zabezpečení.

Série NE zahrnuje různé tvary těles s otevřenými a uzavřenými třmeny a také visací zámky s posuvnou závorou, což zaručuje, že vždy najdete takový visací zámek s vysokou úrovní zabezpečení, který bude vhodný pro vaše potřeby.
Série NE je k dispozici se všemi platformami Mul-T-Lock. Tím se otevírá celá škála přínosů včetně zabezpečení patentovým klíčem, zakázkových systémů hlavního klíče nebo novátorských systémů univerzálního klíče. Visací zámky s patentními klíči se dodávají s bezpečnostní kartou, která brání neoprávněné duplikaci klíčů.

Široká nabídka visacích zámků firmy Mul-T-Lock je schopna uspokojit potřeby většiny vertikálních trhů, jako jsou obchodní činnosti, dodavatelé, domácnosti, automobilismus a sport, školství a státní správa. 

Zahrnují patentované inovace a splňují nejpřísnější mezinárodní standardy jako například normy ASTM a CEN EN 12320 - stupně 3,4,5, - Visací zámky série NE nabízí nejvyšší úroveň zabezpečení.

For More Information