Klíčové systémy

/Other/multlockCOM/Pics/For%20Business/999X435_Key.jpg

Mul-T-Lock usiluje o uspokojení potřeb svých zákazníků, a proto nabízí mnoho pohodlných klíčových systémů. Tyto možnosti jsou jak tradiční, tak novátorské a jsou navrženy tak, aby poskytovaly pohodlí, kontrolu a klid v duši.

Unikátní klíče

Tato možnost jednoduše znamená, že každý produkt v systému je ovládán pouze svým vlastním individuálním klíčem.
Například tři různé zámky mohou být odemknuty pouze 3 samostatnými konkrétními klíči

 

 
Univerzální klíče

Tato možnosti umožňuje odemykání více dveří jedním klíčem. Více produktů v systému může být nastavenou na stejnou kombinaci zámku, takže jeden klíč může být schopen odemknout je všechny. Například tři různé zámky mohou být odemknuty stejným klíčem. 


Hlavní klíče 

Tento klíčový systém umožňuje definovat konkrétní úrovně přístupu pro jednotlivé držitele klíčů. 
Hlavní klíčové systémy mohou výrazně snížit počet klíčů, které musí být rozdány uživatelům, protože místo toho, abyste dávali samostatný klíč pro každé dveře, ke kterým má mít uživatel přístup, může uživatel dostat pouze jeden klíč, který mu umožní přístup do všech dveří, zatímco jiný uživatel může dostat jiný klíč, který funguje jen pro polovinu z nich. 

Například tři různé zámky mohou být nastaveny tak, aby jeden klíč otevíral všechny tři, jeden pouze dva z nich a poslední klíč jen jeden z nich.

Dočasný hlavní klíč 

Tento klíčový systém umožňuje, aby několik cylindrických vložek na staveništích bylo dočasně nastaveno pro ovládání jedním klíčem. V průběhu výstavby jeden hlavní klíč ovládá všechny cylindrické vložky na stavbě.  
Potom, až se nájemník nastěhuje, zasune se do cylindrické vložky speciální přepínací klíč, který navždy znemožní použití dočasného hlavního klíče a připraví zámek na ovládání pouze klíčem uživatele.