Mul-T-Lock Italy

Mul-T-Lock Italy působí na italském trhu již velmi dlouho a vedle pokročilého výrobního zařízení má i své vlastní moderní oddělení pro výzkum a vývoj.

Jako tvůrci mnohých ze svých vlastních produktových řad jsou známi použitím vynikajících materiálů a překračováním přísných požadavků evropského trhu na kvalitu.
Jejich odborné schopnosti jim umožňují, aby pružně reagovali na potřeby zákazníka a na požádání přizpůsobili svá řešení.

Contact Details:
Tel: (39) 0438-9122-75
Fax: (39) 0438-9122-55
E-mail: info@mul-t-lock.it
Website: www.mul-t-lock.it