Dědictví Mul-T-Lock

/Other/multlockCOM/Pics/New%20Look/About/Mul-T-Lock%20Timeline.png

IV roce 1976 se úspěch čtyřbodového zámku rozšířil do celého světa, když byly marketingové aktivity rozšířeny na celý svět. V rámci své rychlé expanze společnost Mul-T-Lock rozšířila svůj výrobní závod a do roku 1982 výrazně rozšířila své produktové řady na širokou škálu cylindrických vložek, zámků a příslušenství s vysokou úrovní zabezpečení. Aby podpořila svůj růst a dosah, otevřela společnost Mul-T-Lock v roce 1987 svoji první divizi odbytu v USA a současně otevřela druhý výrobní závod v Izraeli.

V letech, které následovaly, společnost Mul-T-Lock dále rozšiřovala svůj globální dosah; založila prodejní jednotky v Evropě a vstoupila na trh Asie a Tichomoří. Začala také rozšiřovat své podnikání o výrobu automatických strojů na řezání klíčů a montážních strojů pro externí zákazníky.

Od svého založení před více než 45 lety je společnost Mul-T-Lock odhodlána realizovat inovace prostřednictvím výzkumu a vývoje, designu a výrobní dokonalosti. Použili jsme je při vývoji stovek řešení zamykání s vysokou úrovní zabezpečení - mnohé z nich jsou patentovány - a přinesli jsme inteligentní elektromechanická řešení a využili moderních digitálních technologií k řešení potřeb našich trhů. 

Značka Mul-T-Lock i nadále posiluje na celém světě, a to s pomocí naší distribuční sítě fungující v cca 70 zemích. Tohoto cíle jsme dosáhli díky našim novátorským produktům na světové úrovni i péčí o vztahy s našimi partnery. Je to díky úsilí každého jednotlivého zaměstnance společnosti Mul-T-Lock i všech zaměstnanců společnosti – že se nám daří naše cíle uskutečňovat. Pevně věřím, že právě úspěch našich partnerů, zákazníků a zaměstnanců je tím, co pohání pokračující úspěch společnosti Mul-T-Lock.