Gebruik XL Sloten

Sluiten van binnen en van buiten

Door de kruk naar boven te bewegen sluiten alle de vergrendelingpunten van de bijzetslotkasten, dus niet de nachtschoot in het hoofdslot. Door de cilindersleutel eenmaal om te draaien wordt de nachtschoot afgesloten en de krukfunctie geblokkeerd.

Van binnen openen

Door de cilindersleutel eenmaal om te draaien wordt het XLmechanisme/ systeem ontgrendeld. Door naar beneden drukken van de kruk wordt de deur geopend. 3.

Van buiten openen

Door de cilindersleutel eenmaal om te draaien wordt het XLmechanisme/ systeem ontgrendeld. Door naar beneden drukken van de kruk worden alle vergrendelingselementen/- punten, behalve de dagschoot, ingeschoven. Om de deur te openen moet de dagschoot door omdraaien van de cilindersleutel ingetrokken worden.