Zámek WatchLock® posílil zabezpečení skladů firmy Kohl

/Other/multlockCOM/Pics/Solutions%20and%20References/WatchLock_inventoryinventory_storage.jpg

Obrovský maloobchodní řetězec Kohl má 1158 prodejen rozptýlených po celých USA, a proto neustále převáží zásoby mezi sklady a jednotlivými obchody. V rychle se rozvíjejícím maloobchodním prostředí, kde obrat zásob je konstantní zejména v průběhu prázdnin a hlavní sezóny, musí být přepravované zboží dočasně uloženo v kontejnerech, dokud není přímo vyloženo v prodejně. V průběhu tohoto času musí být tyto zásoby ochráněné. Až dosud si firma Kohl pro zabezpečení svých kontejnerů se zbožím pronajímala poplachový systém s celkovými náklady 750 $ na kontejner a na jednu zastávku. To vůbec nebylo nákladově efektivní řešení.

Když zástupce firmy Kohl viděl prezentaci zámku WatchLock na konferenci ASIS v Chicagu v roce 2013, okamžitě projevil zájem. WatchLock je visací zámek s vysokou úrovní zabezpečení, který využívá technologie GPS a GSM. To znamená, že je schopen neustále sledovat zabezpečení kontejneru a uvědomit příslušnou osobu, kde se nachází a zda se někdo pokusit o jeho neoprávněné odemknutí.
Protože je zámek WatchLock napájen z baterie, jeho použití už nemůže být snadnější a v podstatě není nutné žádné speciální nastavení nebo instalace. Použití je téměř tak jednoduché jako u standardního visacího zámku a uživatelé si mohou definovat řadu parametrů, o kterých chtějí být informováni. Například, když je zámek odemknut, když se vzdálil z konkrétního místa nebo když jeho baterie potřebuje vyměnit - zámek WatchLock automaticky odešle oznámení o situaci prostřednictvím mobilní komunikace GSM.

Firma Kohl v současnosti zavedla pilotní program a plánuje, že by zámek WatchLock mohl v blízké budoucnosti zabezpečit přibližně 350 nákladních automobilů. Vedle úspory času a úsilí, které bylo nutné vynakládat při používání pronajatého poplachového systému, také snížení nákladů je výrazné. Na rozdíl od pronajímaného systému jsou zámky WatchLock ve vlastnictví uživatele a ten je může používat, jak právě potřebuje.


Read More about WatchLock®