Jak to funguje?

/Other/multlockCOM/Pics/For%20Business/Traka%2021/999X435_Traka21_banner_1.jpg

1. Uživatel zadá svůj osobní PIN, aby získal přístup do skříňky

2. Všechny klíče a sady klíčů jsou v rámci skříňky Traka21 zamknuty. Zelené LED diody označují ty klíče, ke kterým má uživatel přístup. Uživatel si nemůže vzít klíče, u kterých svítí červené LED diody, ty jsou stále zamčeny na svých místech.

3. Chce-li uživatel vrátit klíč, musí opět zadat svůj osobní PIN, aby získal přístup do skříňky.

4.  Žlutá LED dioda označuje místo, kam má klíč vrátit.

5. Revizní záznamy a jednoduché výkazy mohou být prohlíženy na obrazovce nebo exportovány na USB flash disk pro další zkoumání a analýzy.

6. Exportovaná data mohou být prohlížena a analyzována na počítači v Excelu nebo v podobné aplikaci.